Aktualności

Materiały ze szkolenia

  • 09-10-2013
Szkolenie dla Beneficjentów w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO/JST

Wizyta monitorująca projekt "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy"

  • 02-10-2013
W dniu 1 października odbyła się wizyta monitorująca projekt "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy".

Szkolenie dot. realizacji projektu w ramach II naboru do FPPRTE-NGO/JST

  • 02-10-2013
Zapraszamy na szkolenie (bezpłatne) dotyczące zasad realizacji projektu w ramach II naboru projektów do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO/JST (FPPRTEN)

Materiały ze szkolenia dla Beneficjentów

  • 19-09-2013
Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach II naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - Przedsiębiorcy odbyło się w dn. 17.09.2013 r. w WSZ w Rzeszowie.

Szkolenie dot. realizacji projektu w ramach II naboru do FPPRTE-Przedsiębiorcy

  • 05-09-2013
Zapraszamy na szkolenie (bezpłatne) dotyczące zasad realizacji projektu w ramach II naboru projektów do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - Przedsiębiorcy (FPPRTEP)

Załączniki do umowy II FPPRTEP

  • 30-08-2013
Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do FPPRTEP proszony jest o dostarczenie załączników do umowy.

Załączniki do umowy II FPPRTEN

  • 29-08-2013
Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej proszony jest o dostarczenie załączników do umowy.

Wytyczne dot. zamówień dokonywanych w projektach realizowanych w FPPRTE

  • 27-08-2013
Operator Dotacji – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” przekazuje Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Lista rankingowa - II nabór wniosków do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego-NGO/JST

  • 23-08-2013
Wyniki II naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego- NGO/JST.

Lista rankingowa - II nabór wniosków do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego-Przedsiębiorcy

  • 23-08-2013
Wyniki II naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego- PRZEDSIĘBIORCY
1  «««  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »»»  16
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION