Aktualności

Wytyczne dot. zamówień dokonywanych w projektach realizowanych w FPPRTE

  • 27-08-2013Operator Dotacji – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” przekazuje Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich zamówień udzielanych przez Beneficjentów w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego od dnia 28 sierpnia 2013 r.
zamow_publ_dla_ir_wylaczonych_z_pzp.pdf     Pismo dyrektora WWPE
wyt_mrr_pzp_2013.pdf     Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
oswiadczenie_beneficjenta_do_zamowien.docx     Oświadczenie beneficjenta
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION