KALENDARZ IMPREZ

Piątek, 22 Listopada 2019
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

NGO/JST

Celem Funduszu jest wsparcie organizacji pozarządowych, działających w formie stowarzyszeń lub fundacji, oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, koncentrujących swoje działania w regionie objętym realizacją projektu podejmujących działania związane z promocją, popularyzacją produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu. Organizacje pozarządowe stanowią ogniwo łączące i aktywizujące osoby zajmujące się produkcją lub wytwarzaniem produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych na danym obszarze, wspierają osoby, dla których produkcja ta ma znaczenie marginalne, okazjonalne (często również z powodu obaw przed założeniem i prowadzeniem własnej działalności). Ich działania korzystne są również dla podmiotów, dla których produkcja ta ma znaczenie istotne lub kluczowe.

Beneficjent dotacji

- Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art.
3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego
i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury) mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego
i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION