Trasy turystyczne

 „Karpacki Szlak Miodu”

Propozycja trasy turystycznej pn. „Karpacki szlak miodu” w województwie podkarpackim (w granicach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina) opracowana została w ramach projektu pn. „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez:  Non-government organization Association of beekeeper "Carpathian eco-apiary" (Lead Partner), Kolochava Village Council (Partner 1), Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine" (Partner 2), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner 3), na obszarze pogranicza polsko–ukraińskiego: województwo podkarpackie w Polsce (podregiony Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski i Tarnobrzeski) oraz obwody zakarpacki i iwano-frankowski na Ukrainie).

 
Na trasę składają się dwa elementy:

  1. Trasa rowerowa: całkowita długość 46 km, przebiega na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, orientacyjny czas przejazdu to 8-12 godzin. Trasa zaczyna się od Tarnawy Niżnej, wiedzie przez wsie Tarnawa Wyżna, Bukowiec, Beniowa, Muczne, Dźwiniacz Górny, a kończy we wsi Tarnawa Niżna:
  1. Trasa piesza: rozpoczyna się we wsi Lutowiska, woj. podkarpackie. Długość trasy wynosi 14 km, przybliżony czas trwania to 3 - 4,5 godziny:Materiały do pobrania:
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION