Film promocyjny

Film ma na celu promocję tradycji pszczelarskich oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania i popularyzację hodowli pierwotnej rasy pszczoły karpackiej jako elementu dziedzictwa przyrodniczego pogranicza ukraińsko-polskiego. Jest to region bogaty w tradycje pszczelarskie i bartnicze, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od wieków prowadzone są tam pasieki, a wytwarzane miody posiadają walory wysoko oceniane przez ekspertów. W ramach projektu „Pszczoła karpacka..” powstały już na Ukrainie: Centrum karpackiej pszczoły w Kosowie, prezentujące unikalne historyczne obiekty pszczelarskie (region ten bogaty jest również w dzikie pszczoły miodne), specjalne miejsca do hodowli pszczół we wsi Wielki Rożyn, gdzie utworzono (w promieniu 7 km) czystą strefę rozrodczą pszczoły rasy karpackiej w celu reprodukcji zdrowego czystorasowego materiału pszczelego tej unikalnej rasy. W Kołoczawie powstała pasieka wystawowa z inteligentnym ulem (miód jest pobierany bez ingerencji człowieka do wnętrza ula) oraz licznymi atrakcjami, m.in. są to miniatury zabytków architektury w postaci uli. W miejscowości Smodna utworzona została wystawa poświęcona historii pszczelarstwa w regionie. Ponadto wytyczone zostały „Karpackie szlaki miodowe”: dwie trasy, piesza i rowerowa w rejonie kosowskim (obwód Iwano-Frankowski), trasa piesza w Kołoczawie (obwód Zakarpacki), a w województwie podkarpackim trasa piesza w Lutowiskach oraz trasa rowerowa, obie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. „Karpackie szlaki miodowe” obejmują pasieki i obiekty związane z pszczelarstwem oraz bartnictwem, a także atrakcje przyrodnicze i turystyczne.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/I1rLxLpL12s
 
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION