Aktualności

Promocja przy pomocy… kuchni

  • 22-08-2013
Stowarzyszenie Park Inicjatyw realizuje projekt „Promocja tradycyjnej kuchni Ziemi Strzyżowskiej poprzez wojewódzką kampanię informacyjną serwisu www.kuchniaregionalna.com.pl. W działaniach reklamowych pomocne okazały się plakaty, ulotki, publikacja książek - fotoksiążek, billboardy (w Rzeszowie), promocji w mediach regionalnych i internecie oraz akcja w trakcie międzynarodowej imprezy „Karpackie Klimaty” w Krośnie (z wykorzystaniem gadżetów i przy udziale hostess w strzyżowskich strojach regionalnych).

Korzyści związane ze wsparciem: popularyzacja wiedzy na temat bogactwa tradycyjnych przepisów kulinarnych tego regionu, aktywizacja jego mieszkańców w zakresie potencjału kuchni regionalnej oraz wsparcie dla podmiotów i NGO z tego terenu działających w sferze tradycyjnych produktów (potraw) kulinarnych.

Zebranie, skatalogowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kuchni Ziemi Strzyżowskiej i udostępnienie jej zarówno pasjonatom, turystom, regionalistom, jak i restauratorom pozwoli na zachowanie jej dla przyszłych pokoleń poprzez archiwizację w nowoczesnej formie. Ze strony www.kuchniaregionalna.com.pl można pozyskać książkę w wersji elektronicznej.

Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION