Aktualności

Najlepszy produkt ze śliwką

  • 17-08-2013
Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Najlepszy produkt ze śliwką” są Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Gminy Krzeszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie. Jego celem jest kultywowanie tradycji wytwarzania potraw regionalnych, promocja produktów lokalnych i tradycyjnych, kreowanie Podkarpacia jako województwa silnie wspierającego wytwarzanie, ochronę i promocję żywności wysokiej jakości, oraz promocja dobrych praktyk związanych z produktami lokalnymi.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

A - potrawa/ produkt ze śliwką (produkty jarskie, mięsne, przetwory, ciasta, zupy itp.)
B - nalewka na bazie śliwek

Do 31 sierpnia br. należy przesłać wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową w wersji papierowej na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, ul. Rynek 9, 37 – 418 Krzeszów, lub drogą mailową na adres krzeszowgok@o2.pl. Każdy z uczestników może zgłosić do oceny konkursowej po jednym produkcie w każdej kategorii.

Rozstrzygnięcie w dniu 15 września br. w Krzeszowie podczas obchodów imprezy kulturalnej „ Powidlaki 2013”.

Więcej informacji: www.krzeszowgok.pl
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION