Aktualności

Mielecka uczta smaków, czyli odkrywanie na nowo lokalnej tradycji kulinarnej

  • 29-06-2013
Pod tą nazwą kryje się ciekawy projekt zrealizowany przez Powiat Mielecki na przełomie 2012/2013 r. Jego głównym celem było zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu, lokalnie działających stowarzyszeń i potencjalnych wytwórców lokalnej żywności o produktach lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz procedurach ich rejestracji.

- Mieliśmy świadomość potrzeby wskazania roli ochrony dziedzictwa kulinarnego i wartości tradycji w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnych. Projekt miał za zadanie ukazać bogactwo tych regionalnych tradycji, formowanych przez wieki przez kolejne pokolenia – wyjaśnia Agnieszka Dernoga, dyrektor Wydziału Funduszy i Promocji Starostwa Powiatowego w Mielcu - a od uświadomienia lokalnej społeczności wartości tradycji do wsparcia podmiotów zaangażowanych w wytwarzanie produktów tradycyjnych i lokalnych droga nie była już daleka.

Właśnie dlatego jednym z elementów projektów był „Jarmark Świąteczny” zorganizowany 9 grudnia 2012 r. na placu przed kościołem Ducha Świętego w Mielcu. W domkach wystawienniczych pojawiły się panie z kilku regionalnych stowarzyszeń: „Prężne Sioło” z Białego Boru, Koło Gospodyń Wiejskich „Osada”, Kobiet w Czerminie „Gracja”, Europejskie Stowarzyszenie Kobiet „Nasze Grochowe II”, Góreckie Stowarzyszenie Kobiet „Victoria” oraz „Kawęczyn Łączy Pokolenia”. Każdy z uczestników jarmarku mógł spróbować lokalnych specjałów i dowiedzieć się o metodach ich produkcji.

- Działania te, jak i wydanie folderu „Produkty Tradycyjne Powiatu Mieleckiego” pozwoliły nam wskazać możliwości różnicowania dochodów na obszarach wiejskich, a także inspirować do wykorzystywania żywności tradycyjnej w agroturystyce, turystyce i lokalnej gastronomii – dodaje dyrektor Agnieszka Dernoga.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION