Aktualności

Książka jakich mało

  • 14-06-2020

Do kupienia w naszym e-sklepie Podkarpackie Smaki: Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu: Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie, dzieło Andrzeja Potockiego.

Dla jednych Bieszczady to góry. Dla innych dzikość i wolność. Kolejni odnajdują tu spokój i samotność. Ostatnia grupa to ci, których zauroczyło to wszystko i pozostali na tu zawsze. Bolącą „zadrą” są tu w Bieszczadach ślady przeszłości - po ludziach, którzy mieszkali tu przed wojną. Tamte Bieszczady to przepadła Atlantyda, której już nikt i nigdy nie zdoła wskrzesić ani nawet opowiedzieć. W tym zaginionym świecie żyli obok siebie, ale przecież także razem, ruscy górale zwani Bojkami, Żydzi, wśród których przeważali chasydzi, polska szlachta zagrodowa, osadnicy niemieccy gospodarujący tu na roli od siedmiu pokoleń i Cyganie/Romowie mieszkający na obrzeżach wielu wsi. I każdy z nich był tutejszy, czyli swój.

https://www.sklep.podkarpackiesmaki.pl/produkt/ksiazki-i-kartki/zaginiony-wiat-bieszczadzkiego-kresu-bojkowie-ydzi-polacy-niemcy-i-cyganie

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION