Aktualności

Szukali dziko występujących roślin

  • 29-05-2013
W dniach 27–29 maja br. odbyło się trzydniowe, bezpłatne szkolenie z zakresu rozpoznawania, zbierania i pozyskiwania oraz przetwarzania, a także możliwości sprzedaży zebranego surowca dziko występujących roślin na rynku podkarpackim. Zajęcia – koordynowane przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”- odbywały się na obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego, a prowadzone były przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. Czesławę Trąbę oraz dr Pawła Wolańskiego.

- Szkolenie objęło grupę ponad 30 osób starszych, bezrobotnych oraz kobiety. Wzięli w nim udział także pasjonaci, szczególnie zainteresowaniwiedzą z zakresu występowania dziko rosnących roślin i wykorzystaniem jej w sposób praktyczny – powiedziała Małgorzata Draganik, koordynator projektu „Traditional and wild” ze Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.
Szeroki zakres tematów poruszany na szkoleniu oraz ciekawe zajęcia praktyczne sprawiły, że szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nawet deszcz podczas zajęć terenowych nie przeszkadzał uczestnikom w eksplorowaniu łąk w celu odnalezienia i poznania cennych ziół.– Wierzymy, że wiedza zdobyta w terenie będzie przydatna w codziennym życiu, a nawet opłacalna – dodaje Małgorzata Draganik. Wieszość z materiałów szkoleniowych, jakie były rozdawane uczestnikom, są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.traditionalandwild.eu/pl.

Od 1 maja 2011 do 30 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wspólniez partnerami z Czech, Węgier i Słowenii realizuje projekt „Promocja tradycyjnych form zbieractwa dzikich roślin w celu zniwelowania różnic społecznych i ekonomicznych w Europie Środkowej” o akronimie „Traditional and wild”. Głównym celem projektu jest zachowanie wiedzy z zakresu ochrony tradycyjnego zbieractwa ziół i roślin, jako elementu dziedzictwa kulturowego regionów Europy Środkowej oraz wykorzystanie w sposób zrównoważony tej wiedzy przez najbardziej wrażliwe grupy społeczne w celu poprawy sytuacji życiowej. Projekt jest realizowany w ramach Programy dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków EFRR.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION