Aktualności

Międzynarodowe spotkanie promujące projekt

  • 17-04-2013
Pokój wystawienniczy zlokalizowany w jednej z zabytkowych chałup na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Pokój wystawienniczy...
W ramach projektu „Traditional and wild” tworzone są w pięciu regionach Europy Środkowej (na terenie Polski, Czech, Słowenii i na Węgrzech) profesjonalnie wyposażone sale wystawowe i ogrody botaniczne. Pomagają one w edukacji oraz propagowaniu informacji wśród różnych grup ludności na temat dziko występujących roślin. Pierwszą inwestycją była sala wystawowa – dom ludowy – otwarty pod koniec października 2012 r. - w Kunadacs na Węgrzech. Z kolei w Podkarpackiem stworzono pokój wystawienniczy, który zlokalizowany jest w jednej z zabytkowych chałup na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

- Od pokoleń w Europie Środkowej dziko występujące rośliny były zbierane z ich naturalnych środowisk i skutecznie wykorzystywane. Obecnie wiedza ta zanika, stąd też potrzeba promowania tradycji związanych ze zbieraniem dziko występujących roślin, do czego z pewnością przyczyni się pokój wystawienniczy bezpłatnie udostępniony zainteresowanym – powiedziała Małgorzata Draganik, koordynator projektu „Traditional and wild” ze Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

17 kwietnia br. odbyła się prezentacja tego pokoju przedstawicielom organizacji partnerskich z Czech, Węgier i Słowenii, m.in. z Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie, Uniwersytetu Mendla w Brnie, Fundacji BIT Planota oraz Fundacji WWF. Podczas tego spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji prof. Cz. Trąba z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat znaczenia roślin w kulturze. Z kolei Alina Becla opowiadała o możliwościach stworzenia produktu z dziko występujących roślin i jego certyfikacji na rynku podkarpackim.
- Pokój wystawienniczy ma charakter czysto edukacyjny. Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi na znaczenie tych roślin w życiu człowieka i ich praktyczne wykorzystanie. Począwszy od stosowania ich w celach spożywczych, poprzez obecność w różnego rodzaju tradycjach i zwyczajach, w naszej kulturze i codziennym życiu. Współczesny człowiek bowiem zbyt często zapomina o tej roli - dodaje Agnieszka Pieniążek, członek Komitetu Sterującego.

Zwiedzanie pokoju wystawienniczego dotyczącego dziko występujących roślin dla zainteresowanych osób jest nieodpłatnie. W sezonie pokój wystawienniczy otwarty będzie w godzinach otwarcia Muzeum, natomiast po sezonie zwiedzanie będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.

W dniach 18-19 kwietnia br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego oraz wszystkich członków Zespołów Projektowych z organizacji partnerskich, podczas którego przedyskutowano bieżące sprawy związane z realizacją projektu oraz zaplanowane zostały kolejne działania.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION