Aktualności

Kuchnia galicyjska czy bardziej kuchnia Galicji?

  • 17-03-2013
Degustacja specjałów kulinarnych
Degustacja specjałów kulinarnych
Jury pojedynku, pośrodku Hanna Szymanderska, na prawo od niej Janusz Pyra i Igor Lylo
Jury pojedynku, pośrodku Hanna...
Polsko-ukraiński pojedynek kulinarny
Polsko-ukraiński pojedynek...
Spotkanie z merem miasta Lwów Andrijem Sadowym
Spotkanie z merem miasta Lwów...
W I Międzynarodowym Forum Kuchni Galicyjskiej „Chwalebna tradycja, wielka przyszłość” we Lwowie, które odbyło się w dniach 13-14 marca br., czynny udział wzięło w sumie kilkadziesiąt osób: pracownicy naukowi, restauratorzy, dziennikarze, pisarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycy. I to zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. Celem tego przedsięwzięcia była - jak powiedział jego pomysłodawca, ukraiński dziennikarz Igor Lylo - promocja kultury kulinarnej z terenów dawnej Galicji.

Pierwszy dzień Forum rozpoczęło seminarium naukowe w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. Spośród szeregu wygłoszonych referatów-prezentacji warto wymienić Tarasa Wozniaka „Kuchnia galicyjska jako zjawisko kulturowe”, prof. Leonti Voytovycha „Preferencje gastronomiczne galicyjskich elit XI-XVI wieku”, prof. Tadeusza Jana Czekalskiego „Orientalne wpływy w kuchni polskiej”, Igora Lylo „Pyszne Kroniki Denisa Zubrytskego. Produkty stosowane we Lwowie od średniowiecza”, Tomasza Kuby Kozłowskiego „Przedwojenne marki handlowe we Lwowie”, Iriny Kotlobulatovej „Historia alkoholu przez pryzmat Galicyjskiej Fabryki Baczewskiego” Marii Runitskiej „Robert Doms i historia lwowskiego piwa” oraz Wsiewołoda Poliszczuka „Kuchnia jako środek identyfikacji regionu”.

Część z polskich uczestników Forum mogło spotkać się także w ratuszu z merem Lwowa Andrijem Sadowym i przedyskutować zasady promocji tego miasta w polskich mediach. Szef rady miasta wyraził swoje poparcie dla tego typu przedsięwzięć i podkreślił znaczenie sektora turystycznego dla gospodarki Lwowa. Jego zdaniem w 2012 r. Lwów odwiedziło 1,4 mln turystów.

Następnym akordem-przystankiem była „galicyjska” uczta w lwowskiej restauracji „Kumpel”. Tuż po niej na chętnych czekał spacer po ciekawych, z klimatem restauracjach i barach lwowskich.

I wreszcie najważniejszy element programu - w „Fabryce kawy” pojedynek gastronomiczny, w którym zmierzyli się kucharze z polskich i ukraińskich restauracji: „Pod Złotą Pipą” i „Galicja Po Kolei” z Krakowa, oraz „Stary Młyn” z Tarnopola i „Kumpel” ze Lwowa. Pojedynek w formie talk show prowadzili: Dianka, prezenterka programu „Galicyjskie patelnie” w Radio FM Galicja oraz Igora Lylo. Ekspertami komentującymi na żywo pracę kucharzy byli Ołeś Dzyndra i Yurij Vynnychuk z Ukrainy oraz - ze strony polskiej - Hanna Szymanderska i Janusz Pyra, szef kuchni w Zamku w Dubiecku.

W trakcie trwającego na żywo talk show niżej podpisany próbował przekonać zebranych, że nie można mówić o kuchni galicyjskiej w kontekście kuchni etnicznej, a jedynie jako kuchni obszaru dawnej Galicji, której elementami składowymi były przepisy i kulinarne doświadczenia Polaków i Ukraińców, Austriaków, Węgrów, Czechów, Słowaków, Niemców, Żydów, Ormian, Rusinów (Bojków i Łemków), Dolinian i Pogórzan, Rzeszowiaków i Lasowiaków, a także Krakowiaków i górali. A na to wszystko nałożyła się także mocno tradycja kuchni staropolskiej i kresowej. Niestety niczym „głos na puszczy” uwaga ta nie znalazła odzewu wśród uczestników Forum.

Drugiego dnia we lwowskim „Muzeum Idei” przy ulicy Wałowej 14 odbyły się targi produktów galicyjskich. Z kolei tematem kontynuowanych obrad były kwestie związane z kuchnią galicyjską oraz w szerszej perspektywie – z promocją Galicji na forum europejskim i światowym. Mark Zarkhin mówił o doświadczeniach innych regionów w tworzeniu wspólnych programów kulinarnych. Przedstawił także charakterystyczne jego zdaniem kryteria kuchni galicyjskiej. Katarzyna Sułkowska przedstawiła referat „Czym jest kuchnia galicyjska. Spojrzenie z Nowego Sącza z doświadczeń Muzeum Miasteczko Galicyjskie”. Z perspektywy Tarnopola o kuchni galicyjskiej opowiadał Michaił Hrosulyak. O galicyjskich nalewkach i słodyczach mówił Andrej Ionov. Z kolei Michał Lemak przedstawił założenia powstałego przy okazji Forum Klubu Kuchni Galicyjskiej. Zamiarem twórców Klubu jest prowadzenie badań nad kuchnią galicyjską, działalności wydawniczej i promocyjnej, a także wprowadzenie znaków handlowych informujących o pochodzeniu i jakości produktów z obszaru Galicji. Próbę podsumowania perspektywy kuchni galicyjskiej Oles Dzyndra...

Deklarację powstania Klubu Kuchni Galicyjskiej i będącą jej częścią Doktrynę Kuchni Galicyjskiej podpisano podczas bankietu kończącego Forum. W dokumencie tym można znaleźć m.in. informacje o specyfice regionu jakim była Galicja, który charakteryzuje przede wszystkim wielonarodowość. Obszar ten w deklaracji przedstawiany jako dzisiejsze tereny obwodu lwowskiego, tarnopolskiego, iwano-frankiwskiego i części obwodu czerniowieckiego na Ukrainie, w Polsce województw podkarpackiego i małopolskiego, a także regionu Preszov na Słowacji. Członkowie Klubu zapowiadają wspólne prace na rzecz rozwoju kuchni galicyjskiej, badania nad jej historią i perspektywami rozwoju, a także rozwijanie współpracy, w tym transgranicznej pomiędzy producentami i restauracji z różnych krajów oraz promocję zarówno samej kuchni, jak i historycznego obszaru Galicji. Następne Forum Kuchni Galicyjskiej ma szansę odbyć się w Polsce.

Krzysztof Zieliński
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION