KALENDARZ IMPREZ

, 27 Września 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

I nabór

FUNDUSZ GRANTOWY DLA PRZEDSIEBIORCÓW DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  • 03-04-2013

Do 13 lipca 2012 r.  trwała I edycja naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy


Wyniki konkursu

 

Fundusz jest adresowany dla:

 

a)     osób fizycznych, które podejmują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

b)     osób fizycznych, które wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

c)     podmioty prowadzące/zamierzające prowadzić sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

d)     zbieracze płodów runa leśnego działający/planujący działać zgodnie z  ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

e)     pozostałe tworzone/istniejące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

Realizacja zadania: teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

Podejmowana/wykonywana działalność prowadzona jest w zakresie produktu regionalnego lub lokalnego lub tradycyjnego lub ekologicznego lub płodów runa leśnego.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla:

 

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

·         Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  70%

·         Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 5 000,00

·         Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 40 000,00.

 

dla osób prowadzących działalność gosp. podmiotów i przedsiębiorstw:

·         Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  60%

·         Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 5 000,00

·         Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 40 000,00.

 

Okres trwania projektu: od 1 m-c do 6 m-c

 

Przykładowe projekty kwalifikowane w ramach funduszu:

a) budowy, rozbudowy, przebudowy i adaptacji podmiotu produkcyjnego lub usługowego w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

b) zakupu nowego i unowocześnienia dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

c) zakupu pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

d) inwestycji z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

e) inwestycji z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych,ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,

f)  wdrażania i stosowania technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska (z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych.

zalaczniki_do_wniosku-_przeds.rar     Załączniki do wniosku aplikacyjnego
wniosek-fpromocji-przedsiebiorcy.xlsx     Wniosek aplikacyjny
wytyczne_-fpromocji-przedsiebiorcy.docx     Wytyczne dla Beneficjentów
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION