II nabór

Nowe wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zam

  • 14-05-2014
Nowe wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych zastępują przekazane Państwu w dn. 28 sierpnia 2013 r. Wytyczne Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym nowe Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich wszczętych od dnia 14 maja 2014 r. postępowań ofertowych w ramach SPPW przez Beneficjentów dwóch Funduszy: FPPRTEN i FPPRTEP.

Nowe Wytyczne dostępne są na stronie www.programszwajcarski.gov.pl (w zakładce Dokumenty), www.wwpe.gov.pl (w dziale Dokumenty do pobrania).
wytyczne_zam_pub_2014_04_30.pdf     Nowe Wytyczne MIR_zamówienia_publiczne_SPPW_obowiązujące od 14.05.2014
wytyczne_zam_pub_2014_04_30_rejestr_zmian.pdf     Nowe Wytyczne MIR_zamówienia_publiczne_SPPW_w trybie zmian_obowiązujące od 14.05.2014
wytyczne_korekty_finansowe_pzp_ke_2014_04_30.pdf     Wytyczne_korekty_finansowe_pzp_SPPW
oswiadczenie_beneficjenta_do_zamowien.doc     Oświadczenie-beneficjenta_zamówienia_publiczne_dokument obowiązujący od 14.05.2014
fpprten_nowy_opis_faktury.docx     Nowy opis faktury_obowiązuje do zamówień publicznych wszczętych od 14.05.2014
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION