II nabór

Lista rankingowa - II nabór wniosków do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego-NGO/JST

  • 23-08-2013
Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej projektów w ramach II naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego- NGO/JST.
W załącznikach listy rankingowe.
lista_rankingowa_ii_nabor_fpprten.pdf     Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru FPPRTEN
lista_rezerwowa_ii_nabor_fpprten.pdf     Lista rezerowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru FPPRTEN
lista_projekty_odrzucone_ii_nabor_fpprten.pdf     Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru FPPRTEN
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION