I nabór

BEZZWROTNE FUNDUSZE GRANTOWE dla NGO i JST - I nabór FPPRTEN

  • 24-05-2012

I NABÓR FPPRTEN


Do 13 lipca br. trwała I edycja naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST skierowana do:

a) organizacji pozarządowych na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

b) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury) mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

 

Maksymalna kwota dofinansowania (w ramach I naboru) dla:

organizacji pozarządowych:

·         maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  90%

·         minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 2 000,00

·         maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 20 000,00.

 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

·         maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  85%

·         minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 2 000,00

·         maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 20 000,00.

·          

Okres trwania projektu w ramach I naboru: od 3 m-c do 12 m-c

 

Przykładowe projekty kwalifikowane w ramach funduszu (w ramach I naboru:):

a)  organizacja imprez kulturalnych (np. wystaw, festiwali, festynów, koncertów), konferencji, warsztatów, seminariów, promujących produkty tradycyjne, regionalne, lokalne, ekologiczne oraz płody runa leśnego w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych,

b)  ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego,

c)  działalność wydawnicza powiązana z projektami w zakresie promocji produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego;  (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów) w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych,

d) kampania informacyjna powiązana z projektami w zakresie promocji produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego(np. strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne) w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych,

        e)  realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami promującymi produkty tradycyjne, regionalne, lokalne, ekologiczne oraz płodów runa leśnego w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów które planują działanie w dziedzinie   produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.


BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION