Aktualności

Wskaźnik rezultatu - fundusze grantowe

  • 21-06-2012

Wskaźnik rezultatu: % podmiotów objętych wsparciem wykorzystujących markę do 2014 r.

Jako wartość bazową należy przyjąć liczbę podmiotów (organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) zajmujących się produktami regionalnymi, tradycyjnymi i lokalnymi oraz ich promocją, popularyzacją na obszarze realizacji projektu (gdzie marka = produkt regionalny, tradycyjny i lokalny), następnie wskazać należy jaki % tych podmiotów objętych zostanie działaniami projektu.

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION