Aktualności

Informacje dla Wnioskodawców- Przedsiebiorcy

  • 29-06-2012
Wnioski należy składać na adres:


Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
ul. Rynek 16 IIp
35-064 Rzeszów

 
Koperta powinna zawierać opis:


1) Nazwę i adres Biura Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego,
2) Nazwę i adres Wnioskodawcy
3) Napis: Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - Przedsiębiorcy (FPPRTEP)
4) Tytuł projektu
5) Numer naboru:  I/FPPRTEP
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION