Aktualności

Informacje dla Wnioskodawców- NGO, JST

  • 29-06-2012

Wnioski należy składać na adres:


Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
ul. Rynek 16 II p
35-064 Rzeszów

 Koperta powinna zawierać opis:

 

1) Nazwę i adres Biura Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego,
2) Nazwę i adres Wnioskodawcy
3) Napis: Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST(FPPRTEN)
4) Tytuł projektu
5) Numer naboru:  I/FPPRTEN

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION