KALENDARZ IMPREZ

Sobota, 28 Listopada 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Aktualności

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego (FPPRTEN)

 • 02-04-2013


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", jako Operator Dotacji Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST (FPPRTEN) ogłasza II nabór Wniosków do projektu  pn.  „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.


Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

II nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie w dniach 2 kwietnia - 10 maja 2013 roku.

 


Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST (FPPRTEN) są:


a) Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury).

 


Realizacja zadania:

 •   teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

   

 

Intensywność wsparcia:

dla NGO:

 • Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  90%
 • Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 2 000,00
 • Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 20 000,00.

 

dla JST:

 • Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  85%
 • Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 2 000,00
 • Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 20 000,00.

 

Przykładowe projekty: 

 • Organizacja imprez kulturalnych (np. wystaw, festiwali, festynów, koncertów), konferencji, warsztatów, seminariów, promujących produkty tradycyjne, regionalne, lokalne, ekologiczne oraz płody runa leśnego w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.
 • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego.
 • Działalność wydawnicza powiązana z projektami w zakresie promocji produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego; (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów) w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.
 • Kampania informacyjna powiązana z projektami w zakresie promocji produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego(np. strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne) w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.
 • Realizacja drobnych inwestycji (np. zakup wyposażenia) powiązanych z przedsięwzięciami promującymi produkty tradycyjne, regionalne, lokalne, ekologiczne oraz płody runa leśnego w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.


Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż 9 miesięcy.

 


Załączniki:


wytyczne_dla_beneficjentow_ii_fpprten.pdf     Wytyczne dla beneficjentów Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO, JST (FPPRTEN) - II nabór
wniosek_o_dofinansowanie_projektu_ii_fpprten.xls     Wniosek o dofinansowania projektu w ramach FPPRTEN - II nabór
instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_ii_fpprten.pdf      Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FPPRTEN - II nabór
zalaczniki_ii_fpprten.rar     Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FPPRTEN - II nabór
wytyczne_ws._informacji_i_promocji.pdf     Wytyczne ws. informacji i promocji - II nabór
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION