KALENDARZ IMPREZ

Sobota, 5 Grudnia 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Aktualności

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego (FPPRTEP)

 • 02-04-2013


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", jako Operator Dotacji Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY (FPPRTEP) ogłasza II nabór Wniosków do projektu  pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.


Projekt "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

II nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie w dniach 2 kwietnia - 10 maja 2013 roku.

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy (FPPRTEP) są:

 • Osoby fizyczne, które podejmują lub wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą (co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r.), na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 • Podmioty prowadzące (co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r.) lub zamierzające prowadzić sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
 • Zbieracze płodów runa leśnego działający (co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r.) lub planujący działać zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
 • Pozostałe tworzone/istniejące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP (co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r.), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu KE (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).


Realizacja zadania:

 • teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).


Intensywność wsparcia:

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

 • Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  70%

   
 • Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalncyh (PLN) - 10 000,00
 • Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 80 0000,00

 

dla osób prowadzących działalność gosp. podmiotów i przedsiębiorstw:

 • Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  60%
 • Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 10 000,00
 • Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 80 000,00.


Przykładowe projekty:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja podmiotu produkcyjnego lub usługowego w szczególności przygotowującego się do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych
 • zakup nowego i unowocześnienie dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • zakup pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska (z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych.Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc ani dłuższy niż 6 miesięcy.

 


Załączniki do II naboru:

wytyczne_dla_beneficjentow_ii_fpprtep.pdf     Wytyczne dla beneficjentów Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - PRZEDSIĘBIORCY (FPPRTEP) - II nabór
wniosek_o_dofinansowanie_projektu_ii_fpprtep.xlsx     Wniosek o dofinansowania projektu w ramach FPPRTEP - II nabór
instrukcja_wypelniania_raportu_koncowego_fpprtep.pdf     Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FPPRTEP - II nabór
wytyczne_ws._informacji_i_promocji.pdf     Wytyczne ws. informacji i promocji - II nabór
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION