Aktualności

Zapytanie ofertowe - usługa doradcza z zakresu pomocy de minimis

  • 06-05-2013
Zwracamy się z prośbą złożenia oferty na kompleksową usługę doradczą z zakresu pomocy publicznej w związku z przyznawaniem grantów (w formie pomocy de minimis) w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w związku z realizacją projektu pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa doradcza z zakresu pomocy de minimis (definiowanie, warunki udzielania pomocy, zasady i formy wsparcia, ustalenie wartości, sprawozdawczość) dla beneficjentów dwóch Funduszy Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego:
a) Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO,JST
b) Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego- PRZEDSIĘBIORCY

 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy o przesłanie na adres e-mail :

ewelina.n@procarpathia.pl/ joanna@procarpathia.pl lub złożenie w biurze w biurze projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, ul. Rynek 16 II p. 35-064 Rzeszów do 13 maja do godz. 12:00.

 

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION