Aktualności

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce - nabór wystawców

  • 06-02-2015


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza przedsiębiorców i wytwórców produktów tradycyjnych, ekologicznych oraz przedstawicieli instytucji/podmiotów związanych z popularyzacją produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych do udziału w charakterze wystawcy w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, które odbędą się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Targach Kielce S.A. (Kielce, ul. Zakładowa 1) w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oferuje bezpłatne stoisko w czasie targów (Kielce, 10-12 kwietnia 2015 r.) oraz nocleg w dn. 10/11 kwietnia oraz w dn. 11/12 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dn. 20.02.2015 r. na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, lub e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl, lub faxem: 17 852 85 26 bądź dostarczyć osobiście do siedziby Biura Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w targach.

Poniżej formularz zgłoszeniowy.

formularz_zgloszeniowy.docx     Formularz zgłoszeniowy
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION