Aktualności

UWAGA -WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKÓW 21.9 i 21.10 SKŁADANYCH DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH FPPRTEP- IV NABÓR

  • 22-01-2015
Wyjaśnienia dotyczące załącznika 21.9 oraz 21.10 składanych do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego / Ekologicznego - Przedsiębiorcy (IV nabór):

Załącznik nr 21.9 Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata obrachunkowe:

 

"Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopie sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe musi być potwierdzone przez księgowego i właściciela zgodnie z przepisami o rachunkowości. Załącznik dotyczy przedsiębiorstw, które zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych."

 

Przez trzy lata obrachunkowe rozumie się następujące lata: 2012, 2013, 2014.

 

W przypadku braku posiadania sprawozdania finansowego za 2014 r. prosimy dostarczyć  dokumenty na podstawie, których obliczono zaliczkę  na podatek dochodowy za m-c XII/2014 r. oraz potwierdzenia zapłaty wszystkich  zaliczek podatku dochodowego za okres I – XII/2014 r. lub inne dokumenty/deklaracje/ sprawozdania/zeznania, które potwierdzą uzyskany dochód za 2014 r.

 

Załącznik nr 21.10 Kopia deklaracji PIT/CIT za ostatnie trzy lata obrachunkowe:

 

"Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopie deklaracji PIT/CIT ze stemplem urzędu skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do Urzędu Skarbowego."

 

Przez trzy lata obrachunkowe rozumie się następujące lata: 2012, 2013, 2014.

 

W przypadku braku deklaracji PIT/CIT za 2014 r. prosimy dostarczyć  dokumenty na podstawie, których obliczono zaliczkę  na podatek dochodowy za m-c XII/2014 r. oraz potwierdzenia zapłaty wszystkich  zaliczek podatku dochodowego za okres I – XII/2014 r. lub inne dokumenty/deklaracje/ sprawozdania/zeznania, które potwierdzą uzyskany dochód za 2014 r.


BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION