KALENDARZ IMPREZ

Piątek, 30 Października 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Aktualności

Ogłoszenie IV naboru wniosków w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego (FPPRTEP)

 • 19-01-2015


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", jako Operator Dotacji Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy (FPPRTEP) ogłasza IV nabór Wniosków do projektu  pn.  „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

 

IV nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie w dniach

19 stycznia 2015 r. -  30 stycznia 2015 r.(do godziny 12:00)

 


Projekt pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy (FPPRTEP) są:

 

 • Osoby fizyczne, które zarejestrowały działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy wcześniej przed i ogłoszeniem IV naboru, tj. od 19.01.2015  r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013 poz. 672 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  Dz.U. 2012 poz. 361 j.t. z późn. zm,, prowadzące działalność w zakresie tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych.
 • Istniejące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem IV naboru, tj. od 19.01.2015 r., mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1), prowadzące działalność w zakresie tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych:

o    Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;

o    Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

o    Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

 

Realizacja zadania:
 • teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego
  i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).
   

 

Intensywność wsparcia:

·         Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) -  60%,

·         Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 10 000,00,

·         Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 40 000,00.

 

Celem Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy jest wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zbieraczy leśnych z uwagi na stosunkowo niski stopień wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, mimo faktu, iż wyróżnia się on pod względem liczby zarejestrowanych produktów tradycyjnych.

 

Przykładowe projekty:

 • zakup nowego i unowocześnienie dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • zakup pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
 • wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska (z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych.

 

Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc ani dłuższy niż 2 miesiące.

 

 

Załączniki:

wytyczne_dla_beneficjentow_-_iv_nabor_fpprtep.pdf     Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - Przedsiębiorcy (FPPRTEP) IV nabór
wniosek_o_dofinansowanie_projektu_-_iv_nabor_fpprtep.xls     Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach FPPRTEP - IV nabór
instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_iv_nabor_fpprtep.pdf     Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FPPRTEP - IV nabór
wytyczne_zam_pub_miir.pdf     Wytyczne MIR_zamówienia_publiczne_SPPW
zalacznik_1_do_wytycznych_zam_pub_miir.doc     Załącznik nr 1 do Wytycznych MIR
zalacznik_2_taryfikator_cocof.pdf     Załącznik nr 2 Taryfikator COCOF
zalaczniki_iv_fpprtep.rar     Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FPPRTEP - IV nabór
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION