Aktualności

Wynik naboru do usługi doradczej z zakresu pomocy de minimis.

  • 20-05-2013


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nie przekraczającego 14 000 euro z dnia 06.05.2013 r. dotyczącego kompleksowej usługi doradczej z zakresu pomocy de minimis.
Wynik zapytania ofertowego: wybrana została oferta Pana Marcina Sowy.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION