Artykuły o pszczelarstwiePszczoły mają decydujący wpływ na utrzymanie prawidłowej równowagi biologicznej w ekosystemach, a zapobieganie depopulacji pszczół jest obecnie podstawowym problemem współczesnego pszczelarstwa. Naukowcy szacują, iż ponad trzy czwarte produkcji światowej żywności uzależniona jest od kondycji sektora pszczelarskiego. Za najpoważniejsze przyczyny zmniejszania się populacji pszczół uznawane są m.in.: kurczące się obszary naturalne łąk, choroby pszczół, nadmierne stosowanie szkodliwych dla pszczół środków ochrony roślin i następstwa zmian klimatycznych. Jak pisze w poniżej zamieszczonym artykule dr Zbigniew Kotłowski, „Znaczenie pszczoły miodnej dla środowiska przyrodniczego i dla gospodarki człowieka jest ogromne. Trzeba, żeby o tym wiedzieli nie tylko pszczelarze, ale całe społeczeństwo, by rozumiano potrzebę troski o te bezcenne owady. Zapylanie przez pszczoły zapewnia równowagę między gatunkami rodzimymi i nowo wprowadzanymi do ekosystemu, kontroluje erozję gruntów, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów. Pszczoły zapylają rodzime gatunki roślin, które dostarczają żywności dziko żyjącym konsumentom, stanowiącym nieodłączny element naturalnego ekosystemu.”


                                                                                                                                     fot. Krzysztof Zajączkowski

Na terenie pogranicza ukraińsko-polskiego od wieków prowadzone są pasieki, jest to region bogaty w tradycje pszczelarskie i bartnicze, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Zagadnienia związane z problemem pszczelarstwa i zachowania pszczół na terenie Ukrainy opisuje prof. Wiktor Katernyczuk z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w artykule pt. „Pszczoły i ekologia”. Zwraca w nim uwagę na przyczyny wymierania pszczół oraz potrzebę ochrony środowiska, aby pszczoły, jako wskaźniki ekosystemu, nie zostały skazane na wyginięcie.

O miodach produkowanych na Podkarpaciu oraz o produktach pszczelich mających zastosowanie w apiterapii przeczytać można w artykule dr hab. inż. prof. UR Małgorzaty Dżugan z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności, Instytut Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „Miód i produkty pszczele w apiterapii”. Przestawione w nim zostały produkty apifitoterapeutyczne, właściwości prozdrowotne miodu, rodzaje miodów, ich skład chemiczny oraz różnice odmianowe. Historia bartnictwa oraz pszczelarstwa na ziemiach polskich przedstawiona jest w artykule Krzysztofa Zielińskiego pt. „Bartnictwo”. Poznajmy więc, jako to drzewiej miód pozyskiwano…

Zachęcamy do lektury!


BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION