Aktualności

Katalog producentów produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych

  • 25-09-2022
Katalog producentów produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych
Katalog producentów produktów...

Od 1 czerwca do 30 września 2022 roku Stowarzyszenie "Pro Carpathia" realizowało projekt: Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów.

Publikacja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwotą w wysokości 20 000,00 zł.


Cel projektu to zwiększenie wiedzy konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania i spożywania zdrowych produktów oraz promocja tradycyjnych i ekologicznych produktów, uświadamianie społeczności o ich wartościach poprzez wydanie katalogów produktów zdrowych, produkowanych przez podkarpackich producentów i wytwórców, procesie produkcji, badaniach jakościowych, normach i certyfikatach. Cel udało się osiągnąć poprzez wydanie katalogu z produktami przetwórców i wytwórców z Klastra Podkarpackie Smaki, uświadamianie społeczności na temat konsumpcji zdrowych i regionalnych produktów wysokiej jakości, które pomimo, że są droższe od ogólnodostępnych są zdrowsze i bardziej wartościowe.


Docelową grupa odbiorców to konsumenci bezpośredni (mieszkańcy podkarpacia) oraz pośredni: restauratorzy i podmioty świadczące usługi gastronomiczne), którzy kupują masowo dostępną żywność po tańszej cenie.

Wyprodukowane w ramach przedsięwzięcia publikacje przeznaczone są w szczególności branży konsumenckiej, gastronomicznej na terenie województwa podkarpackiego, a także pośród mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy na temat produktów tradycyjnych, regionalnych, a także ekologicznych. Grupa wiekowa to odbiorcy od 18 roku życie wzwyż, zarówno osoby prywatne oraz firmy i przedsiębiorstwa szeroko pojętej branży gastronomicznej.


Efektem niniejszych działań zmierza do poszerzenia wiedzy na temat ceny produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, wyprodukowanych na terenie województwa podkarpackiego, które podyktowane są między innymi ilością przeprowadzanych badań jakościowych, certyfikujących i nadawanych producentom i przetwórcom norm. Efektem rzeczowym projektu jest publikacja w wersji papierowej oraz elektronicznej.wwwpromocjaksow.pdf     Katalog producentów produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION